Et fire-årigt projekt, der skal styrke laksebestanden i blandt andet Skjern Å-systemet, får nu 15 millioner kroner af Innovationsfonden.

Hvordan sikrer vi, at der kommer endnu flere laks i de danske åer, og i Skjern Å i særdeleshed?

Det skal et omfattende forskningsprojekt nu give en række svar på.

Det er Dansk Center for Vildlaks og DTU Aqua, der står bag det fire-årige projekt – og nu har Innovationsfonden med en bevilling på 15 millioner kroner sikret, at det kan gennemføres.

Herning Kommune bidrager, hvis det godkendes politisk 22. februar, med én million kroner, fra den pulje til styrkelse af Å-turismen, som byrådet har afsat på budgettet for 2016.

Forskningsprojektet vil følge laksens livscyklus for at kortlægge præcis, hvad det kræver at få laks til at gyde i danske åer – og hvad der skal til, for at laksen dernæst overlever.

Resultaterne vil gøre det langt nemmere at sikre leve-vilkår for laks.

– Hvis der er dårlige gydeforhold, kan vi forbedre dem, og hvis der er dårlige passageforhold, kan vi anvise metoder til at forbedre dem, siger Gert Holdensgaard, direktør for Danmarks Center for Vildlaks.

Skjern Å

Stort potentiale for turismen

I Herning Kommune er man glade for støtten fra Innovationsfonden og den styrkelse af Skjern Å-systemet som det vil betyde.

– Potentialet for vækst i Å-turismen er enormt, og med Skjern Å har vi i Herning Kommune et helt unikt stykke natur. Vi ved, at lystfiskere er villige til at rejse langt og krydse landegrænser for at få mulighed for at fange vildlaks. Med projektet her kan vi skabe grundlaget for en bæredygtig laksebestand og dermed for et langvarigt trækplaster i Herning Kommune, siger Søren Green, medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Han fremhæver, at Å-turisme har potentiale til at skabe mange nye arbejdspladser i områder, der i en årrække har oplevet, at der er blevet færre arbejdspladser i primær-landbruget.

På forhånd vurderes det, at potentialet for flere laks, alene i Skjern Å, er en opgang på 10.000 laks om året.

Herning Kommune er i forvejen meget aktive i arbejdet med at restaurere vandløb, ofte i samarbejde med lokale lystfiskerforeninger og lodsejere. Resultaterne fra det store forskningsprojekt vil give vigtig viden, når det fremover skal afgøres, hvor indsatsen er mest gavnlig for laksebestanden.

Fakta:

Forskningsprojektets officielle titel er “Strengthening the Danish Populations of Atlantic Salmon – increasing populations, genetic resources and recreational fishing”.

Budgettet for SDPAS-projektet er 21 millioner kroner, hvoraf Innovationsfonden bidrager med 15 millioner og Herning Kommune med 1 million kroner.

Herning Kommune har i alt afsat fem millioner kroner til at styrke Å-turismen i kommunen.

I alt har Herning Kommune 750 kilometer vandløb.