2023

Projekt Smoltvagt i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Lystfiskeri, Lystfisker Danmark, Fyns Laksefisk og Havørred Fyn.

2022

Skarv-regulering på Fyn.

2021

Gydebanker i Brede Å.

2020

North Atlantic Salmon Fund.

2014

Ingen uddelinger.

2013

Undervisningsprojekt på Blåkilde Efterskole
Projekt i samarbejde med Logen til Havørredens Ve og Vel.
(4.000 kr.)

Trend Å lystfiskeriforening
(6.500 kr.)

Gydebanker i Karup Å
Finansiering af Etape 2 i samarbejde med Viborg Kommune, Herning Kommune, DTU Aqua Silkeborg, Karup A Sammenslutningen og Nykredit Fonden.
(20.000 kr.)

Lodsejer- og fiskeriforeningen for Skive-Karup Å
(25.000 kr.)

2012

North Atlantic Salmon Fund
Internationalt arbejde.
(50.000 kr.)

Danmarks Sportsfiskerforbund
Udgivelse af folderen Danske Laks og Havørreder i samarbejde med Friluftsrådet. Folderen er udgivet i 30.000 eksemplarer og kan desuden downloades her eller hos Danmarks Sportsfiskerforbund (http://www.sportsfiskeren.dk/danskelaksoghavørreder)
(40.000 kr.)

Guide_DSF_600x400

2011

North Atlantic Salmon Fund
(75.000 kr.)

Danmarks Center for Vildlaks
(50.000 kr)

2010

Køge Sportsfiskerforening
(25.843 kr.)

Skjern_morgen_600x400

2009

Gudenåsammenslutningen
(20.000 kr.)

Skjern Å Sammenslutningen
Indkøb af båd. Donation af båd til Skjern å 2009
(65.976 kr.)

2008

Tuse Å
Smolt
(20.000 kr.)

Fiskekonkurrencen
(10.000 kr.)

Gudenåsammenslutningen
(1.500 kr.)

Danmarks Center for Vildlaks (DCV)
(50.000 kr.)

Laks055_600x400

2007

Gudenåsammenslutningen
(1.500 kr.)

North Atlantic Salmon Fund
(173.800 kr.)

2006

Havørredundersøgelse på Sjælland
(22.869 kr)

Temamesse i Kongeåhallen
(25.000 kr.)

Gudenåsammenslutningen
(1.500 kr.)

North Atlantic Salmon Fund
(75.085 kr.)

Danmarks Center for Vildlaks (DCV)
(50.000 kr.)

DSC_4891_600x400

2005

Gudenåsammenslutningen
(1.500 kr.)

North Atlantic Salmon Fund
(144.565 kr.)

Danmarks Center for Vildlaks
(80.000 kr.)

2004

Mern Å
Smoltundersøgelse
(10.000 kr.)

Frøjk Fiskepark
Generator
(10.000 kr.)

Trend Å
Restaurering
(10.000 kr.)

Liver Å
Undersøgelse af vandløb og fisk
(10.000 kr.)

Gudenåsammenslutningen
(10.000 kr.)