Danmarks Center for Vildlaks blev dannet i 2000 gennem en fusion af FOS Laks i Randers (tidligere Brusgård) og Skjern Å Lakseopdræt. Danmarks Center for Vildlaks er forsat placeret med en afdeling både i Randers og i Skjern. Danmarks Center for Vildlaks producerer primært laks til udsætning i danske vandløb, men sender også en del af produktionen til vandløb og floder i Tyskland.

Udsætning af smolt

Udsætning af laks har indtil videre været en central del i genetableringen af de Danske Laksebestande.

Danmarks Center for Vildlaks arbejder med fire laksestammer som leverer udsætningsmaterialet. Skjern Å-stammen forsyner i dag alene Skjern Å, men er nært beslægtet med Storå-stammen, som udover Storåen også anvendes til udsætning i Gudenåen. Varde Å-stammen forsyner Varde Å og Sneum Å, mens Ribe Å-stammen bruges i Ribe Å, Konge Å og Brede Å. Vidå forsynes med overskudproduktion fra alle stammer, primært dog fra Ribe-stammen.

Danmarks Center for Vildlaks har foruden udsætninger, fokus på miljøforbedringer i vores vandløb. Der er derfor oprettet en konsulentafdeling i Skjern som laver fiskeundersøgelser, samt rådgiver i forbindelse med vandløbsrestaurering.

Danmarks Center for Vildlaks har gennem årene modtaget betydelig støtte fra Dansk Laksefond. En støtte, som primært er anvendt til etablering af gode produktionsforhold. Det har medført, at Danmarks Center for Vildlaks har haft stabile leveringer af udsætningsmateriale til vores vandløb, hvilket er en væsentlig faktor i den laksesucces som vi oplever i Danmark i disse år.

Du finder mere viden om DCV her: www.vildlaks.dk

Fiskemester DCV-Skjern, Søren Larsen

Fiskemester DCV-Skjern, Søren Larsen