Fonden støtter forskellige typer projekter, og der findes ingen formel ansøgningsformular. En række informationer vil dog altid være nødvendige, og en ansøgning til fonden bør besvare disse spørgsmål:

  • Hvad er formålet, baggrunden og perspektivet?
  • Hvilket beløb søges der om?
  • Er det ansøgte beløb inkl. eller ekskl. moms?
  • Hvem er ansvarlig for ansøgningen, og fremgår kontaktinformation (adresse, tlf. og e-mail)?
  • Hvem får gavn af projektet?
  • Er der opbakning fra relevante samarbejdspartnere?
  • Hvilken medfinansiering (egenfinansiering, offentlige bidrag, andre kilder) er der?
  • Hvad er projektets samlede budget?

Dansk Laksefond fokuserer udelukkende på fisken. Hvor det er biologisk fornuftigt, går fonden derfor også ind for relevante begrænsninger af det rekreative fiskeri. Ansøgninger til fonden behandles på bestyrelsesmøder cirka to gange årligt.

Du kan ansøge om støtte via af nedenstående formular:

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Ansøgningen drejer sig om

Kort beskrivelse om din ansøgning

Din ansøgning som vedhæftet fil