Dansk Laksefond støtter North Atlantic Salmon Fund (NASF)

Danmark kan ikke betragtes isoleret når det gælder laksens muligheder for overlevelse.

Laksen vandrer en stor del af sit liv i højsøområder. Derfor rettes fondens indsats ikke kun mod danske, men også mod internationale forhold, der skader laksens vandring og formering.

I 1992 stiftedes, på initiativ af islændingen Orri Vigfusson, North Atlantic Salmon Fund. (NASF) med det formål at beskytte den truede vildlaks.

Fonden står bag opkøb af laksekvoter i Nord Atlanten – et tiltag, der også er til gavn for de laks, der søger til danske vandløb. Dansk Laksefonds arbejde er i denne sammenhæng fokuseret på at sikre, at den vilde danske laks kan vende hjem – dels ved at fjerne forhindringer i form af garn, opstem finger og forurening i og omkring Danmark – dels ved at yde støtte til NASFs aktiviteter.

NASF laksekort

North Atlantic Salmon Fund (NASF) er en international sammenslutning af frivillige private grupper, der er gået sammen om at bevare og genskabe bestandene af oprindelige vilde atlanterhavslaks.

Alle der arbejder i NASF er frivillige. Midlerne til arbejdet skaffes både fra den private, den kommercielle sektor og fra individuelle støtte-fonde rundt om i verden.

NASF har med stor sucses overtalt erhvervsfiskere til, mod kompensation, at stoppe fiskeriet efter atlanterhavslaks. Det har betydet at der anslået er reddet mellem 10 og 15 millioner atlanterhavslaks.

Uden disse forhandlingsaftaler, ville millioner af fisk ikke have haft en chance, for at vende tilbage til deres hjemvande for at gyde. De ville i stedet være slået ihjel af erhvervsfiskere på deres opvækstområder ved Færøerne, Island og Grønland.

Orri Vigfússon, formand for Nord Atlantic Salmon Fund

Orri Vigfússon, stifter af North Atlantic Salmon Fund

NASF har koncentreret sig om at beskytte den vilde laks i havet, men har også sat fokus på nødvendigheden af at introducere no-kill og catch and release fiskeri i strømvande, hvor der er et vigtigt behov for, at genopbygge en reduceret bestand af gydende laks.

NASF er fortaler for at fjerne vandløbsspærringer, for at reducere industrifiskeriet efter tobis, krill og lodde og arbejder for presse regeringer til at forbyde de negative følgevirkninger af lakseopdræts industrien.

Vi er med i et samarbejde om opkøb af fiskerettigheder i Trondheim Fjorden. Noget der i flere år har givet meget mærkbare forbedringer i antallet af gydefisk i de mange berømte elve, som løber ud i 140 km fjorden. Desværre er disse bemærkelsesværdige resultater nu ødelagt af masive udslip fra et eller flere fiskeopdræt i fjorden. På trods af, at vi i mange måneder har forsøgt at få den norske regering til at vurdere skaderne, er vi indtil nu blevet ignoreret.

Sandsynlig er 85% af alt garn- ruse- og langline fiskeri efter atlanterhavslaks nu dækket af kommercielle forhandlingsaftaler lavet af – eller inspireret af – NASF. Vi hjælper garnfiskere og langlinefiskere med at finde alternativt, bæredygtigt fiskeri og giver tilskud til nyt udstyr og opgradering af deres både.

Vi arbejder internationalt alle steder, hvor vores politik og ekspertise kan give den vilde laks en hjælpende hånd. Catch and release er blevet en norm for mange lystfiskere. Og efter råd fra os er den franske regering for nylig gået med til, at fjerne vandløbsspærringer i lakseelvene i Normandiet.

Læs mere om North Atlantic Salmon Fund her: www.northatlanticsalmonfund.org