Formål
Dansk Laksefond er en alment velgørende fond, der arbejder for at forbedre forholdene for den vilde nordatlantiske laks i Danmark.

Vi ønsker at gøre offentligheden opmærksom på de udfordringer der findes i og omkring de danske laksevandløb, og vi henvender os til politikere og fagpersoner for at fremme vilkårene for laksen.

Vi tager udgangspunkt i videnskabeligt dokumenterede oplysninger, som vi lægger til grund for vores arbejde.

Vi modtager støtte fra privatpersoner og virksomheder samt offentlige tilskud. Vi vil på den bedste og økonomisk forsvarlige måde nå vores mål.

Vision
Det er Dansk Laksefonds vision, at der igen skal være store, naturligt reproducerende bestande af laks i alle danske laksevandløb i hele deres udstrækning.

Vi vil sikre vandløbenes frie løb og arbejde for at fjerne alle forhindringer.

Vi vil sætte fokus på predatorernes indvirkning på laksen og ønsker bedre muligheder for at bekæmpe den negative påvirkning fra bl.a. sæl, skarv, invasive arter, m.v.

Vi vil sætte fokus på alle andre udfordringer som truer den nordatlantiske laks i Danmark.

IMG_2740_600x400

Strategi
Dansk Laksefond vil arbejde tæt sammen med de foreninger, der administrerer laksevandløbene i Danmark, Danmarks Sportsfiskerforbund og andre organisationer, der arbejder for den vilde laks’ trivsel.

Fonden vil i den udstrækning det giver værdi samarbejde med andre organisationer, bl.a. i Skandinavien, for at nå sine mål.

Dansk Laksefond vil søge at forbedre sine indtægter ved faste sponsorater fra større virksomheder. Fonden vil opsøge potentielle private sponsorer, som kunne tænkes at bidrage. Fonden vil kontakte interessenter i forbindelse med konkrete projekter, for at søge finansiering.

Vi vil gøre offentligheden opmærksom på vores arbejde, via hjemmeside, sociale medier, landsækkende medier m.v.

Vi tager udgangspunkt i den til enhver tid gældende lovgivning for vandløb med EU’s Vandrammedirektiv og lokale vandløbsregulativer.

Bestyrelsen

Christian Wedell Neergaard (formand)
cwn@svenstrup.dk

Arne Kvist Rønnest (næstformand)

Jens Hillingsø (kasserer)

Christian Abildtrup (bestyrelsesmedlem)

Michael Grimm (bestyrelsesmedlem)

Niels Jepsen (bestyrelsesmedlem)

Søren Larsen (bestyrelsesmedlem)

DSC_5056_600x400