Dansk Laksefonds årsrapport 2015 er udarbejdet af revisionsfirmaet Iversen & Hald.

Rapporten kan downloades her:

Dansk Laksefond Årsrapport 2015

Revison2015