Forslag til ny skarvplan i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund

  • Der skal være klare mål for, hvor meget skarverne må påvirke fiskebestandene. Både i ferskvand og i havet.
  • Hvis skarverne påvirker fiskebestandene mere end målet med planen, skal myndighederne være forpligtede til at tage affære.
  • Myndighederne skal tage et større ansvar for forvaltning af skarv, modsat i dag, hvor hovedansvaret hviler på de frivillige.
  • Det skal være lettere for frivillige at bidrage til forvaltning af skarv, blandt andet ved at myndighederne organiserer reguleringen og herunder sørger for tilladelser.
  • Forvaltningen af skarv skal understøttes af rådgivning fra eksperter.
  • Der skal være større fokus på at reducere skarvernes fødesøgning i de marine flaskehalse, hvor der er stor koncentration af vandrefisk.

Skriv under på siden her: UNDERSKRIV

Læs hele forslaget til skarvplanen: Skarvforvaltningsplan