Blåkilde Efterskole ved Tarm, har i samarbejde med Aalborg Universitet, netop afsluttet et spændende projekt.

20 efterskoleelever klækkede Skjern Å-laks i rugekasser, de selv havde lavet.
Rugekasserne, der blev sat ud i åen i vinter, indeholdt 4000 lakseæg af Skjern Å-laksestammen. Æggene er nu klækket og ynglen sat ud i Skjern Å. Kun få æg gik til grunde.

Projektet, der er støttet Dansk Laksefond med 4000 kr , har blandt andet til formål at fastslå, hvornår og hvordan laksene præges til at vende tilbage til deres fødeå. I den forbindelse var rugekasserne ved Blåkilde Efterskole forsynet med dataloggere.