Danmarks Sportsfiskerforbund og Skjern Å Sammenslutningen beder Miljøminister Kirsten Brosbøl om hjælp til at få styr på skarvprædationen i Skjern Å og Ringkøbing Fjord.

Lokale sportsfiskere fra Skjern Å Sammenslutningen blev for alvor chokerede, da de i marts og april øgede indsatsen med at holde åen fri for skarver i den periode, hvor havørred- og laksesmoltene trækker mod havet.

I hundredvis af skarver blev set langt oppe i åsystemet, på en rasteplads mere end 35 km fra havet blev der fundet mærker fra angiveligt flere tusinde smolt, og som prikken over i’et blev cirka 1000 skarver observeret ude i mundingsområdet. Den store koncentration af fugle her skyldes sandsynligvis det vilde smoltudtræk samt lakseudsætningerne i åen, som finder sted på denne tid af året.

De lokale sportsfiskere frygter, at resultatet af de mange skarvers tilstedeværelse bliver en markant tilbagegang for både laks og havørred. Da skarverne for alvor gjorde deres indtog i Skjern Å i vinteren 2009-10, medførte det en stor reduktion i antallet af opgangslaks.

De mange skarver og den ringe effekt af skræmmekampagnen har for alvor desillusioneret sportsfiskerne og frataget dem troen på, at man med de nuværende muligheder kan løse den store skarv-udfordring. Danmarks Sportsfiskerforbund har derfor sammen med Skjern Å Sammenslutningen skrevet til Miljøminister Kirsten Brosbøl og bedt om hjælp.

Læs henvendelsen her:

Læs mere om Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde med skarv her: