Af Christian Wedell-Neergaard, formand for Dansk Laksefond 

Udkast til skarvforvaltningsplan er i sin nuværende form reelt ikke en plan. 

Den må kritisk omskrives for at leve op til sine formål. Såfremt en sådan omskrivning ikke finder sted, må den betragtes som uegnet som ramme for fremtidens skarvforvaltning. 

Planen lider af tre fundamentale svagheder: 

1. Lav plan-kvalitet uden sammenhæng mellem mål, status og virkemidler. 

2. Forsimplet naturforståelse med negligering af hensyn til fisk og fiskebestande 

3. Øvrige kritiske forhold omkring prioriteringer, ressourcer og virkemidler 

Disse punkter uddybes her:

Bemærkninger til udkast til skarv forvaltningsplan_Dansk Laksefond_juni 2021