Vi har optalt gydningerne i Trend  å 2014/15 og Trend å fortsætter sin fremgang fra 12,9% fra  2013/2014 og 39% fra 2012/2013.

De ny anlagte banker i tværbækken er igen godt brugt 11 af 13 banker, en af  de mindre bække mølgårdsbækken er oppe på hele 7 gydninger og hoveløbet i Trend å er steget kraftigt.

2014/15: 384 gydninger

Gydeoptælling i Trend Å 2015

Årsagerne til denne fremgang er selvfølgelig flere, mild vinter, rivning  af gydebanker, kontrol af åen og udløbet i fjorden for garn, forbedret vilkår i åen/ny anlagte gydebanker og ikke mindst tilladelse til regulering af skarv i åen, vi har desværre seneste år set en stigende predation af smolt i trend å fra fugle og andre dyr.

Dette lægger desværre et yderligere pres på bestanden, da fx en voksen skarv ca. lever af  0,5-1 kg fisk om dagen og der er set en del skarv i  åen.

Vi gør selvfølgelig  vort til at forbedre vilkårene i Trend å og i  2014 har vi deltaget i vandrådet for Trend å, dette var yderst positiv  oplevelse, samarbejdet med Trendå ålaug. Landbrugets organisationer, DN og Vesthimmerlands kommune var eksemplarisk. Vi fik udarbejdet en fin plan for bedre vandafstrømning og natur forbedringer i Trend å.

Desværre blev planen til vores store forundring reduceret. Men vi afventer dog stadig den endelig vedtagelse af anstrengelserne i vandrådet, men at forbedringer / vandløbs restaureringer virkelig giver resultater i Trend å, kan man se  i Jan  Nielsens/DTU’s  rapport,  hvor vi  fiskede 3 steder hvor Trend å har anlagte gydebanker.

Vi kan derfor kun anbefale Vesthimmerlands Kommune til at lave så meget som muligt af den fremlagte plan for Trend å for dette giver mening og er vel dokumenteret af DTU/Jan Nielsen.

Vor fremsendte 3 års plan for vandløbs restaureringer er allerede med tilsagn fra lodsejere, områderne udpeget, men vi  afventer pt Vesthimmerlands kommune opmålinger af bundkvoten, dog har vi fået tilsagn om dette sker i Q1 2015. Så vi kan påbegynde projekterne i 2015.

Og så bliver det Trend å’s tur i 2015 hvor der skal påbegyndes fler projekter iflg. vandplanerne. Opstemningen ved dambruget fjernes, dette er vel en af vigtigste fauna forbedringer i Trend å. Vi ser frem til dette, ulemperne ved spærringer er veldokumenteret http://www.fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/fri_passage.aspx

Vi ser også frem til at Haubro bæk kan løbe frit igen, Mølgårds  bækken restaureres, sønderlade bæk restaureres, ja der er mange planer i de kommende vandplaner og vi ser frem til at Vesthimmerlands Kommune påbegynder alle disse forbedringer.

Sidst vil jeg sige stor tak til Trend å’s aålaug/lodejere, Vesthimmerlands Kommune, Dansk  Laksefond, DSF ,Vesthimmerlands kommune og foreningens hårdtarbejdende medlemmer for uden jeres støtte ville alle vore projekter og faunaforbedringer ikke blive gennemført.

Med venlig hilsen

Johannes Christensen
Trend å’s Vandplejeudvalg