Saving Salmo Salar, the King of Fish

af Peter Lyngby

Læs Orri Vigfússons indlæg på The Huffington Post. Indlægget er en del af serien  What’s Working og initieret i samarbejde med Ocean Unite: Saving Salmo Salar, the King of Fish Læs mere om Orri og NASF her: NASF

Opråb til minister om skarv

af Peter Lyngby

Danmarks Sportsfiskerforbund og Skjern Å Sammenslutningen beder Miljøminister Kirsten Brosbøl om hjælp til at få styr på skarvprædationen i Skjern Å og Ringkøbing Fjord. Lokale sportsfiskere fra Skjern Å Sammenslutningen blev for alvor chokerede, da de i marts og april øgede indsatsen med at holde åen fri for skarver i den periode, hvor havørred- og laksesmoltene trækker […]

Lakseregler 2015

af Peter Lyngby

Hent PDF med de opdaterede lakseregler for danske lakseåer i 2015 her: Danmarks Sportsfiskerforbund

Gydeoptælling i Trend Å

af Peter Lyngby

Vi har optalt gydningerne i Trend  å 2014/15 og Trend å fortsætter sin fremgang fra 12,9% fra  2013/2014 og 39% fra 2012/2013. De ny anlagte banker i tværbækken er igen godt brugt 11 af 13 banker, en af  de mindre bække mølgårdsbækken er oppe på hele 7 gydninger og hoveløbet i Trend å er steget kraftigt. 2014/15: 384 gydninger Årsagerne […]

Skarvpramme til Storåen

af Peter Lyngby

Fonden har netop doneret 17.000 kr. til Sammenslutningen ved Storåen (SVS) til pramme til regulering af skarvbestande. Projektet er godkendt af Naturstyrelsen. Opdatering maj 2015: John Balleby melder at projektet har haft en positiv effekt på området og at der søges ny regulering fra 1. august.  

DTU´s undersøgelser i Ringkøbing Fjord

af Peter Lyngby

Skjern Å Sammenslutningen og de forskellige fjordorganisationer har nu fået præsenteret de første resultater fra DTU’s fjordundersøgelser, som blev afsluttet i 2012. Undersøgelsen har haft til formål at undersøge helt bestanden i Ringkøbing Fjord, effekten af helt udsætninger og heltens evne til at reproducere sig selv. Endelig har undersøgelsen skulle belyse omfanget af bifangster i […]

Rugekasser til danske laks

af Peter Lyngby

Blåkilde Efterskole ved Tarm, har i samarbejde med Aalborg Universitet, netop afsluttet et spændende projekt. 20 efterskoleelever klækkede Skjern Å-laks i rugekasser, de selv havde lavet. Rugekasserne, der blev sat ud i åen i vinter, indeholdt 4000 lakseæg af Skjern Å-laksestammen. Æggene er nu klækket og ynglen sat ud i Skjern Å. Kun få æg […]