Skjern Å Sammenslutningen og de forskellige fjordorganisationer har nu fået præsenteret de første resultater fra DTU’s fjordundersøgelser, som blev afsluttet i 2012. Undersøgelsen har haft til formål at undersøge helt bestanden i Ringkøbing Fjord, effekten af helt udsætninger og heltens evne til at reproducere sig selv. Endelig har undersøgelsen skulle belyse omfanget af bifangster i forbindelse med helt fiskeriet. Det er naturligvis særligt disse bifangster, som har haft SÅS bevågenhed, da ørredbestanden har i Skjern Å systemet og andre tilløb til fjorden har det meget dårligt.

Desværre var det meget få resultater som der blev lagt på bordet, og det er for tidligt at konkluderer ret meget. DTU´s eget prøvefiskeri med helt garn, viste en bifangst af havørreder på ca. 16 %, mens antallet af laks i garnene var under 1 %. DTU´s fiskeri har bestået af 8 befiskninger 7 forskellige steder i fjorden, i alt 168 garn af 45 meter. Der blev i alt fanget 361 helt, 70 ørreder og 3 laks, og selvfølgelig en række andre arter, hvoraf skrubber udgjorde hovedparten. Bortset fra 2 større ørreder, blev alle fiskene taget med til nærmere undersøgelser, men ifølge Søren Berg fra DTU, ville fiskene formodentlig ikke have overlevet en genudsætning. DTU har ligeledes været med erhvervsfiskerne, og her viste resultaterne en markant mindre bifangst af ørreder. Dette fiskeri er foregået på dybere vand, og man skal nu se nærmere på, om der kan være en sammenhæng i dette.

SÅS blev på mødet bekræftet i, at årsagen til de manglende ørreder i Skjern Å systemet formodentlig skal findes på Ringkøbing Fjord, men erkender at der endnu er mange spørgsmål.  Der er et stort behov for at finde ud af hvor mange garn der fiskes med, hvilke typer der anvendes, og hvor fiskeriet foregår. Fiskerne på fjorden fik på mødet udleveret spørgeskemaer vedrørende disse spørgsmål. DTU har lovet rapporten færdig inden sommerferien, men på baggrund af det forelagte materiale, vil SÅS tillade sig at stille tvivlende, om dette er realistisk.  Så snart den endelige rapport er tilgængelig, vil vi selvfølgelig fremlægge den her på siden.

Der blev på mødet nedsat et hurtigt arbejdende udvalg bestående af Fiskeridirektoratet, Fjordfiskeforeningerne og SÅS. De skal nu kigge på mulighederne for undgå bifangster af laks og ørreder på fjorden. Der skal laves ny bekendtgørelse for Ringkøbing Fjord i 2014.