Posts by Peter Lyngby

1115 of 15 items

Skarvpramme til Storåen

af Peter Lyngby

Fonden har netop doneret 17.000 kr. til Sammenslutningen ved Storåen (SVS) til pramme til regulering af skarvbestande. Projektet er godkendt af Naturstyrelsen. Opdatering maj 2015: John Balleby melder at projektet har haft en positiv effekt på området og at der søges ny regulering fra 1. august.  

DTU´s undersøgelser i Ringkøbing Fjord

af Peter Lyngby

Skjern Å Sammenslutningen og de forskellige fjordorganisationer har nu fået præsenteret de første resultater fra DTU’s fjordundersøgelser, som blev afsluttet i 2012. Undersøgelsen har haft til formål at undersøge helt bestanden i Ringkøbing Fjord, effekten af helt udsætninger og heltens evne til at reproducere sig selv. Endelig har undersøgelsen skulle belyse omfanget af bifangster i […]

Rugekasser til danske laks

af Peter Lyngby

Blåkilde Efterskole ved Tarm, har i samarbejde med Aalborg Universitet, netop afsluttet et spændende projekt. 20 efterskoleelever klækkede Skjern Å-laks i rugekasser, de selv havde lavet. Rugekasserne, der blev sat ud i åen i vinter, indeholdt 4000 lakseæg af Skjern Å-laksestammen. Æggene er nu klækket og ynglen sat ud i Skjern Å. Kun få æg […]

Søren Larsen og Skjern Å-laksen

af Peter Lyngby

Fiskemester, Søren Larsen fra Danmarks Center for Vildlaks, har været Ugens Gæst på TV-MidtVest, hvor han fortalte historien om de vilde laks, om hvordan han var med til at redde vildlaksene, og om arbejdet på Danmarks Center for Vildlaks. Du kan se udsendelsen, som varer en halv time her: TV-MidtVest

Salmon Confidential

af Peter Lyngby

Se denne nye, rystende og afslørende dokumentar, der fortæller om, hvordan den norske opdrætsindustri har bragt europæiske fiskevirus til Canada.  Her rammer sygdommene de vilde laks, der dør, inden de når at gyde i floderne. https://vimeo.com/61301410